Musik är livsglädje!
Den här sidan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.rum.se

Externa event

Även andra aktörer inom Region Örebro Län kan söka ekonomiskt bidrag
från RUM Örebro. Om en utomstående förening eller grupp vill anordna
ett event som riktar sig mot kulturutövande barn och unga så finns
RUM Örebro till deras förfogande.

Krav för att vara bidragsberättigad av RUM Örebro:

Om du vill veta mer så kan du läsa vår bidragspolicy som finns här.

X