Musik är livsglädje!
Den här sidan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.rum.se

För deltagare

Här kan du som RUM-medlem söka ekonomiskt bidrag om du planerar
att åka på en kurs eller ett läger. Bidraget kan användas till
allt från kursavgift till resa och mat till lägret.

För att få söka ekonomiskt bidrag från RUM måste nedanstående
faktorer vara uppfyllda:

Undantag kan förekomma men om du är osäker – kontakta någon
i styrelsen så ska vi försöka hjälpa dig så gott vi kan!

Beslut: 

Ansökan behandlas under nästa distriktsmöte.

T.ex. resor, deltagaravgift etc.
X