Musik är livsglädje!
Den här sidan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.rum.se

Vilka är RUM?

RUM – Riksförbundet Unga Musikanter, är en ideell barn- och ungdomsorganisation med syfte att med hjälp av musik utveckla barn och unga till trygga, ansvarsfulla individer och kulturutövare med ett starkt värdebaserat och demokratiskt ledarskap.

Vi arbetar aktivt med att främja rätten till kultur för barn och unga, för att bidra till en hållbar utveckling i samhället. Genom vår verksamhet får musicerande barn och unga en stark gemenskap, nya vänner och förebilder att se upp till.

Förbundet har ungefär 30 000 medlemmar och 350 föreningar över hela Sverige.

 

Vad vi gör

RUM vill att alla unga ska få möta glädjen i musiken i en kör, ett band, en orkester, på musikteaterscenen eller dansgolvet. Vi ordnar läger, festivaler och kurser och ger musicerande barn och unga ett sammanhang och en gemenskap.

Hos RUM får alla unga som vill möjlighet att utveckla sitt ledarskap och möjlighet att påverka.

RUM ger dig råd i frågor som handlar om musik, organisation och ekonomi och arbetar för dig egen och din förenings utveckling.

Vi driver på utveckling och opinion för ungas musicerande och kulturutövande på både kommunal och nationell nivå. Politiskt jobbar vi för bättre praktiska förutsättningar för ungas musicerande, som repetitionslokaler och statliga resurser till kultur för unga. För RUM är det viktigt att barns och ungas egna kulturutövande är lika viktigt, ja till och med viktigare än kultur vuxna har producerat för barn och unga. Vi vill ge kultur av unga en generell plats i samhället, samhällsdebatten och opinionen och den allmänna kännedomen.

Vi skapar kontakter mellan våra medlemmar, både i Sverige och utomlands.

 

Vår organisation

Vision

Ett förbund där vinsten ligger i personlig, social och kreativ utveckling och som möjliggör möten för alla barn och unga, med musik och kultur som gemensam nämnare.

RUM är en ideell ungdomsorganisation med en förbundsstyrelse och 25 olika distrikt där varje distrikt har en egen styrelse. RUM har ungefär 30 000 medlemmar och 350 föreningar över hela Sverige. Verksamheten bedrivs på lokal, regional och nationell nivå.

 

Tre viktiga riktlinjer

Allt vi gör är uppbyggt runt tre centrala grundprinciper: inspirera, växa och inkludera.

Inkludera
Alla får möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar i den gemenskap vi skapar med musiken som verktyg.

Växa
Genom upplevelser och möten växer vi i våra roller, både musikaliskt och som individer.

Inspirera
Med musik inspirerar vi till både tankar och engagemang.

Fotograf; Hanna Fred Ekman
X